CÔNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN

CÔNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN

CÔNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN

CÔNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN

CÔNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN
Trang chủ CÔNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN

CÔNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN

NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 1

- Đối tác: Marubeni Corporation

- Khối lượng: 621 tấn

Xi măng Phú Hữu 2 - Loesche

- Đối tác: Tập đoàn Loesche GmbH (Đức)

- Khối lượng: 248 tấn

Xi măng Bình Phước - Loesche

- Đối tác: Tập đoàn Loesche GmbH (Đức)

- Khối lượng: 341 tấn

Xi măng Phú Hữu – H&B

- Đối tác: Tập đoàn Haver & Boecker (Đức)

- Khối lượng:

Đại lộ Đông Tây Sài Gòn

- Đối tác: Liên danh Kawasaki Heavy Industries Gtech

- Khối lượng:

Công trình xi măng Bình Phước - H&B

- Đối tác: Tập đoàn Haver & Boecker (Đức)

- Khối lượng: 104 tấn