Đại lộ Đông Tây Sài Gòn

Đại lộ Đông Tây Sài Gòn

Đại lộ Đông Tây Sài Gòn

Đại lộ Đông Tây Sài Gòn

Đại lộ Đông Tây Sài Gòn
Trang chủ Dự Án

Đại lộ Đông Tây Sài Gòn

Chủ đầu tư: Việt Nam
Đối tác: Liên danh Kawasaki Heavy Industries Gtech
Nội dung công việc: Gia công, chế tạo, giao hàng và lắp đặt hạng mục Khe phai và phai; Dầm móc phai; Lọc rác và Cửa phẳng của hệ thống thoát nước đường hầm Thủ Thiêm thuộc dự án Đại Lộ Đông Tây Sài Gòn.
Thời gian hoàn thành: năm 2007
Địa điểm: Tại công trường Thủ Thiêm – Quận 2

Dự án liên quan

NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 1

- Đối tác: Marubeni Corporation

- Khối lượng: 621 tấn

Xi măng Phú Hữu 2 - Loesche

- Đối tác: Tập đoàn Loesche GmbH (Đức)

- Khối lượng: 248 tấn

Xi măng Bình Phước - Loesche

- Đối tác: Tập đoàn Loesche GmbH (Đức)

- Khối lượng: 341 tấn

Xi măng Phú Hữu – H&B

- Đối tác: Tập đoàn Haver & Boecker (Đức)

- Khối lượng:

Công trình xi măng Bình Phước - H&B

- Đối tác: Tập đoàn Haver & Boecker (Đức)

- Khối lượng: 104 tấn