NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 1

NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 1

NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 1

NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 1

NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 1
Trang chủ Dự Án

NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 1

Chủ đầu tư: NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 1
Đối tác: Marubeni Corporation
Khối lượng: 621 tấn
Nội dung công việc: Fabrication, steel grid blasting, surface treatment and delivery to HCMC port (shall be appointed by Hazama) CW piping system and pipe rack for Nhon Trach 1 CCPP project
Thời gian hoàn thành: Từ năm 2007 đến năm 2009
Địa điểm: KCN Nhơn Trạch

Dự án liên quan

Xi măng Phú Hữu 2 - Loesche

- Đối tác: Tập đoàn Loesche GmbH (Đức)

- Khối lượng: 248 tấn

Xi măng Bình Phước - Loesche

- Đối tác: Tập đoàn Loesche GmbH (Đức)

- Khối lượng: 341 tấn

Xi măng Phú Hữu – H&B

- Đối tác: Tập đoàn Haver & Boecker (Đức)

- Khối lượng:

Đại lộ Đông Tây Sài Gòn

- Đối tác: Liên danh Kawasaki Heavy Industries Gtech

- Khối lượng:

Công trình xi măng Bình Phước - H&B

- Đối tác: Tập đoàn Haver & Boecker (Đức)

- Khối lượng: 104 tấn