Liên hệ nhà đầu tư

Liên hệ nhà đầu tư

Liên hệ nhà đầu tư

Liên hệ nhà đầu tư

Liên hệ nhà đầu tư
Trang Chủ Liên hệ nhà đầu tư

Liên hệ nhà đầu tư

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Bình Triệu - BTMEC

Địa chỉ: Lô C2.6 Đường Đ3, KCN Đồng An 2, Phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương

Điện thoại: (028) 3899 4387 - 0948.688.186 - Fax: (028) 3899 4389

Email: btmec@btmec.vn - Website: http://www.btmec.vn

NGUYỄN VĂN A

GIÁM ĐỐC


NGUYỄN VĂN A

1231313131

213131313@GMAIL.COM