Dự Án

Dự Án

Dự Án

Dự Án

Dự Án
Trang chủ Dự Án

Dự Án

NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 1

- Đối tác: Marubeni Corporation

- Khối lượng: 621 tấn

Xi măng Phú Hữu 2 - Loesche

- Đối tác: Tập đoàn Loesche GmbH (Đức)

- Khối lượng: 248 tấn

Xi măng Bình Phước - Loesche

- Đối tác: Tập đoàn Loesche GmbH (Đức)

- Khối lượng: 341 tấn

Xi măng Phú Hữu – H&B

- Đối tác: Tập đoàn Haver & Boecker (Đức)

- Khối lượng:

Đại lộ Đông Tây Sài Gòn

- Đối tác: Liên danh Kawasaki Heavy Industries Gtech

- Khối lượng:

Công trình xi măng Bình Phước - H&B

- Đối tác: Tập đoàn Haver & Boecker (Đức)

- Khối lượng: 104 tấn

Royal City

- Đối tác:

- Khối lượng: